It World Edu 11. Innovació en educació.

Com anys enrere, DUNA a assistit al Summit sobre innovació tecnològica en l’àmbit educatiu It World Edu que enguany ha celebrat la seva edició número 11 els dies 16 i 17 de maig.
Vam tenir l’oportunitat d’assistir a conferències en les quals, els màxims representants d’aquest sector ens van informar de tots els avenços i novetats que sorgeixen contínuament i com podem aprofitar-los.
En aquesta edició, es va posar èmfasi en les TIC i en el seu poder com a complement i com a eina transversal que ens permet treballar totes les matèries del currículum educatiu des d’un vessant innovador.
Una de les ponències més enriquidores, va ser la del professor de tecnologia educativa de la Universitat de Newcastle, Sugata Mitra. Des de fa 25 anys ha estat investigant l’impacte que ha tingut internet i les noves tecnologies en l’aprenentatge dels nens i nenes, i com aquests són capaços de crear un aprenentatge autoorganitzat en grup, aplicat a contextos formals i informals que dóna com a resultat, un aprenentatge emergent que els permet assolir objectius per si mateixos.

It World Edu 11. Innovació en educació.
Desplaçat dalt de tot