Isabel Maestre
Fundadora i directora

Emprenedora, fins i tot abans que existissin els emprenedors, i educadora pels quatre costats. Sempre de bon humor, la seva inquietud la porta a investigar per millorar i innovar cada dia.

Lara Capella
Directora de projectes

Pedagoga i treballadora infatigable. Les seves ganes d'aprendre, construir i millorar fan que el seu cap no pari mai. Nascuda en i pel món de l'ensenyament, busca la millora amb creativitat dia a dia.

Alba Conrado
Secretaria i comunicació
Historiadora de l'art i TEI en construcció. Amb vocació per les xarxes socials, s'ocupa d'escoltar, mantenir i gestionar tant la comunitat virtual com la personal.
Marina López
Coordinadora d'activitats
Ambientòloga i divulgadora vocacional. Persegueix el millor camí per conscienciar envers el medi ambient, i sap que el coneixement i l'aventura formen una part essencial de l'ensenyament i l'educació.
Joel A. Ciruelos
Coordinador d'activitats
Pedagog convençut i gran coneixedor de les noves tecnologies i de la robòtica. Desitja que el món sigui un lloc millor per viure i créixer, i creu que només amb coneixements nous ho aconseguirem.
Esther Gibert
Coordinadora d'activitats
Educadora social i apasionada de les TIC. Creu en l’acompanyament i en facilitar eines i recursos a les persones per empoderar-les.
Julia Basallote
Tècnica de gestió
Psicòloga i científica, crec en el poder de l'educació com a eina de poder per a la ciutadania, per crear una societat més participativa i mantenir la curiositat dels nens i nenes per continuar descobrint i entenen el món que els envolta.